โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

วันที่พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูนำโดย ครูอนัญญา อุโมงค์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2565 โดยภายในกิจกรรมมีฐานให้นักเรียนเข้ารับการฝึก3 ฐานได้แก่ 1..ฐานคำปฏิญาณตน 2.ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3.ฐานผูกเงื่อน และการทำอาหารร่วมกันเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความอดทน สามัคคี รักและห่วงใย การช่วยเหลือกัน มีน้ำใจต่อเพื่อนและผู้อื่น และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

บทความล่าสุด