โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

อาหารกลางวันเมนูข้าวหมูแดง

คณะครูโรงเรียนบ้านวังยายมาก ขอขอบคุณสุธิดา ละเอียด(พี่ปาล์ม) และครอบครัว ที่นำอาหารกลางวันเมนูข้าวหมูแดงพร้อมน้ำส้ม และขนม ได้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย รสชาติถูกปากเด็กๆมากค่ะ ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้พี่ปาล์มและครอบครัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จงประสบพบแต่ความสุข ร่ำรวยเงินทอง ค้าขายเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดสมปรารถนา ขอบคุณค่ะ ????????????????????????ขอขอบพระคุณ พระอาจารน์เต้และพระอาจารย์ปัญญา ที่ได้เมตตาเลี้ยงอาหารกลางวัน(ไก่ทอด KFC) ขนม ของเล่น และร่วมบริจาคทีวีสมาร์ททีวีจำนวน6เครื่อง ชุดแป้นบาสเก็ตบอล1 ชุด อุปกรณ์การกีฬา เครื่องปริ้นเตอร์ หนังสือนิทาน,นิยายเยาวชน และช่วยสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูง

บทความล่าสุด