โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

ประวัติของวิทยุ การเดินทางของเครื่องมือสื่อสารชนิดแรกของมนุษย์

ประวัติของวิทยุ

วิทยุ วิทยุซึ่งเป็นสื่อปฏิวัติการสื่อสารมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างโลกสมัยใหม่ จากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยในฐานะ “โทรเลขไร้สาย” ไปจนถึงการกำเนิดของวิทยุอินเทอร์เน็ต บทความนี้ติดตามการเดินทางอันน่าทึ่งของเทคโนโลยีวิทยุและ ประวัติของวิทยุ โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ ผู้บุกเบิก และผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสังคม

ต้นกำเนิดของวิทยุ

 • ประวัติของวิทยุย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 19 เมื่อนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์สำรวจแนวคิดของการสื่อสารไร้สาย หนึ่งในบุคคลสำคัญในยุคบุกเบิกนี้คือ Guglielmo Marconi นักประดิษฐ์และวิศวกรชาวอิตาลี ในปี พ.ศ. 2438 มาร์โคนีประสบความสำเร็จในการส่งสัญญาณไร้สายครั้งแรกในระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร (1.5 ไมล์) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้งานจริงของโทรเลขไร้สาย ความก้าวหน้านี้เป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุต่อไป
 • ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 วิทยุกระจายเสียงเริ่มปรากฏเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารมวลชน การออกอากาศทางวิทยุปกติครั้งแรกที่รู้จักเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2459 เมื่อมีการส่งรายการเพลงและข่าวจาก แบรนท์ ร็อก รัฐแมสซาชูเซตส์ ในปี พ.ศ. 2463 สถานีวิทยุเชิงพาณิชย์แห่งแรก KDKA ในเมืองพิตส์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ได้เริ่มออกอากาศเป็นประจำ ซึ่งถือเป็นการกำเนิดอย่างเป็นทางการของวิทยุเชิงพาณิชย์

การทำงานของวิทยุ

 • การสร้างสัญญาณ: กระบวนการเริ่มต้นด้วยการสร้างสัญญาณเสียง ซึ่งอาจเป็นเสียงพูด ดนตรี หรือเสียงอื่นๆ สัญญาณเสียงนี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยไมโครโฟนหรืออุปกรณ์อินพุตอื่นๆ
 • การมอดูเลต: สัญญาณเสียงทางไฟฟ้าจะถูกมอดูเลตเป็นคลื่นพาหะความถี่วิทยุ (RF) การมอดูเลตเกี่ยวข้องกับการวางซ้อนสัญญาณเสียงบนคลื่นพาหะเพื่อเข้ารหัสข้อมูลสำหรับการส่ง มีสองประเภทหลักของการมอดูเลตที่ใช้ในการกระจายเสียง: การมอดูเลตแอมพลิจูด (AM) และการมอดูเลตความถี่ (FM)
 • การส่ง: คลื่นพาหะที่ถูกมอดูเลตซึ่งมีสัญญาณเสียงจะถูกส่งผ่านเสาอากาศ เสาอากาศจะแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแผ่กระจายไปในอากาศ
 • การรับ: ที่ปลายรับสัญญาณ เสาอากาศอีกเสาหนึ่งจะรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งมาจากเสาอากาศของสถานีวิทยุ เสาอากาศรับสัญญาณจะแปลงคลื่นเหล่านี้กลับเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งไปยังเครื่องรับวิทยุ
 • Demodulation: เครื่องรับวิทยุจะทำการ demodulate สัญญาณที่ได้รับเพื่อแยกสัญญาณเสียงต้นฉบับ สำหรับวิทยุ AM
 • การขยายเสียงและเอาต์พุต: หลังจากการดีมอดูเลชัน สัญญาณเสียงจะถูกส่งผ่านแอมพลิฟายเออร์เพื่อเพิ่มความแรง สัญญาณเสียงที่ขยายแล้วจะถูกส่งไปยังลำโพงหรือหูฟัง
 • การปรับจูนและการเลือก: เครื่องรับวิทยุติดตั้งวงจรจูนเพื่อเลือกความถี่หรือสถานีที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถเลือกสถานีวิทยุต่างๆ เพื่อฟังได้โดยการปรับปุ่มปรับจูนหรือปุ่มควบคุมแบบดิจิทัล วงจร Selectivity ช่วยแยกและกรองความถี่ที่ไม่ต้องการออก

ต้นกำเนิดวิทยุ

ยุคทองของวิทยุ

 • ทศวรรษที่ 1920 ถึง 1940 มักเรียกกันว่า “ยุคทองของวิทยุ” ในช่วงเวลานี้ วิทยุกลายเป็นแหล่งศูนย์กลางของความบันเทิง ข่าวสาร และข้อมูลสำหรับครัวเรือนทั่วโลก ครอบครัวรวมตัวกันรอบวิทยุเพื่อฟังละคร รายการตลก กระดานข่าว และการแข่งขันกีฬา รายการวิทยุชื่อดังอย่าง “The War of the Worlds” และ “The Grand Ole Opry”
 • ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เอ็ดวิน เอช. อาร์มสตรองได้คิดค้นวิทยุแบบปรับความถี่ (FM) ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าและทนทานต่อการรบกวนเมื่อเทียบกับวิทยุแบบแอมพลิจูดมอดูเลต (AM) ในช่วงทศวรรษที่ 1960 วิทยุ FM ได้รับความนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการออกอากาศเพลง
  ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 มีความก้าวหน้าอย่างมากในเทคโนโลยีวิทยุ ในช่วงทศวรรษที่ 1970 วิทยุผ่านดาวเทียมได้รับอนุญาตให้ออกอากาศทั่วโลก ทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากทั่วโลกได้ ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีวิทยุดิจิทัล เช่น Digital Audio Broadcasting (DAB) และ HD Radio ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นและการใช้สเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำงานของวิทยุ

อันตรายของคลื่นวิทยุต่อมนุษย์

 • ความถี่และพลังงาน: คลื่นวิทยุมีความถี่ต่ำกว่า ดังนั้นจึงมีพลังงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรังสีไอออไนซ์ (เช่น รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา) รังสีไอออไนซ์มีพลังงานเพียงพอที่จะกำจัดอิเล็กตรอนที่เกาะแน่นออกจากอะตอม ซึ่งอาจทำให้เนื้อเยื่อชีวภาพเสียหายได้ ในทางกลับกัน คลื่นวิทยุขาดพลังงานระดับนี้
 • การสัมผัสกับคลื่นวิทยุ: องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ได้กำหนดแนวทางการรับสัมผัสและขีดจำกัดความปลอดภัยสำหรับรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออนประเภทต่างๆ รวมถึงคลื่นวิทยุ หลักเกณฑ์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ
 • สถานีฐานและเสาสัญญาณ: สถานีฐานวิทยุและเสาสัญญาณสื่อสารจะปล่อยคลื่นวิทยุออกมาเพื่อให้สามารถสื่อสารแบบไร้สายได้ สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าระดับรังสีที่ปล่อยออกมานั้นต่ำกว่าขีดจำกัดความปลอดภัยที่กำหนดไว้
 • ความไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EHS): บุคคลบางคนอ้างว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้หลักฐานที่สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างอาการ EHS และการสัมผัสคลื่นวิทยุหรือรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออนอื่นๆ

ประวัติของวิทยุ ประวัติของวิทยุเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสื่อสาร และความบันเทิง จากงานบุกเบิกด้านโทรเลขไร้สายของ Marconi ไปจนถึงการกำเนิดของวิทยุอินเทอร์เน็ตและพอดแคสต์ วิทยุได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ชม มันยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา

ยุคทองของวิทยุ
FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิทยุ
 • วิทยุทำงานอย่างไร?
  – วิทยุทำงานโดยแปลงสัญญาณเสียงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มอดูเลตเพื่อส่งผ่านเสาอากาศ ที่ปลายรับสัญญาณ
 • วิทยุยังมีประโยชน์ในยุคดิจิทัลหรือไม่?
  – ใช่ วิทยุยังคงมีความเกี่ยวข้องในยุคดิจิทัล ในขณะที่เผชิญกับการแข่งขันจากแพลตฟอร์มออนไลน์ วิทยุได้ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการออกอากาศแบบสตรีมสด นำเสนอพอดแคสต์ และสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย
 • วิทยุ AM และ FM ต่างกันอย่างไร?
  – ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิทยุ AM (การปรับแอมพลิจูด) และ FM (การปรับความถี่) อยู่ที่วิธีเข้ารหัสสัญญาณเสียงไปยังคลื่นพาหะ ในวิทยุ AM แอมพลิจูด (ความแรง) ของคลื่นพาหะจะแตกต่างกันไปตามสัญญาณเสียง
 • คลื่นวิทยุเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่?
  – คลื่นวิทยุเป็นรูปแบบหนึ่งของรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออน โดยทั่วไปจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ระดับการสัมผัสโดยทั่วไป
 • พอดแคสต์คืออะไร และเกี่ยวข้องกับวิทยุอย่างไร?
  – พอดคาสท์คือโปรแกรมเสียงที่สามารถดาวน์โหลดหรือสตรีมออนไลน์และฟังได้ตามต้องการ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ข่าวสารและการเล่าเรื่องไปจนถึงเนื้อหาด้านการศึกษาและความบันเทิง

บทความที่น่าสนใจ : ความรู้เกี่ยวกับน้ำแร่ น้ำจากธรรมชาติที่สะอาดไม่เหมือนใครพร้อมแร่ธาตุ

บทความล่าสุด