โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นางอนัญญา อุโมงค์

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวดรุณี แก้วคำมา

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวเพ็ญศรี ยืนยงแสน

ครูธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด