โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 22241
อนุบาล 31121
รวม อนุบาล3362
ประถมศึกษาปีที่ 12241
ประถมศึกษาปีที่ 20221
ประถมศึกษาปีที่ 30000
ประถมศึกษาปีที่ 41121
ประถมศึกษาปีที่ 54261
ประถมศึกษาปีที่ 62241
รวมประถม99185
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด1212247

บทความล่าสุด