โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พ่อเลี้ยงบุญมี กาแฟดอยหลวง, คุณดาและคุณหนิง กาแฟดอยหลวง ที่ได้มาเลี้ยงอาหาร นำขนมและผ้าห่มมามอบให้กับนักเรียนเมื่อวันที่17 มกราคม 2566 ขอความดีที่ท่านทำในวันนี้จงส่งผลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

บทความล่าสุด