โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณครูรพีพัฒน์

ทางโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณครูรพีพัฒน์ กิ่งรัตน์ และคณะ ที่ได้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ขอให้ท่านและคณะจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยเทอญ

บทความล่าสุด