โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

กิจกรรมวันครู

เมื่อวันที่16 มกราคม 2566 นำโดย นางอนัญญา อุโมงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และร่วมแสดงความยินดีกับครูอนัญญา อุโมงค์ ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิญชูเกียรติเนื่องในวันครู สายงานกลุ่มปฐมวัยระดับชมเชย ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

บทความล่าสุด